Drieluik logo
Wie zijn wij?
Sinds februari 2001 zijn wij gestart met een atelier onder de naam Drieluik, inmiddels onder de naam Stichting Drieluik Atelier. Wij willen een atelier en steunpunt zijn voor buitenbeentjes.
Bij het woord buitenbeentjes denken wij aan mensen met beperkte mogelijkheden wegens een handicap of een ontwikkelingsstoornis.

Wij proberen mensen uit te dagen om met andere ogen te kijken naar deze mensen, d.w.z. niet te kijken naar wat ze niet kunnen maar te zien wat ze wel kunnen en wat bij hun mogelijkheden past.
Als lotgenotencontactgroep voor de regio West- Friesland nodigen wij ouders uit met elkaar uit te wisselen wat de ervaringen zijn in de opvoeding van hun eigen kind(eren).
Als lotgenoten onder elkaar kun je elkaar tot steun zijn en elkaar aanvullen. Dit geldt ook voor de kinderen zelf en/of de (jong)volwassenen (open kinderatelier en inloop voor (jong)volwassenen). Drieluik staat ook open voor nieuwe ideeën.

Bekijk de Oproep

Bekijk de Agenda

Bekijk het Activiteiten

Een plek voor buitenbeentjes
In deze wereld is het belangrijk om te scoren. Je moet voldoen aan allerlei hoge eisen, en als je daar niet aan kan voldoen, dan heb je pech, dan ben je een buitenbeentje.

Voor buiten- beentjes is de wereld niet zo makkelijk. Ze ondervinden vaak onbegrip, worden gepest of gemeden. Mensen die een onzichtbare handicap hebben zijn vaak de buitenbeentjes van deze maatschappij.
Waardevol
Daarbij past het project "Van waardeloos naar
waardevol", wat in Atelier Drieluik zichtbaar wordt gemaakt door het knutselen met rest- materiaal.

Van afval worden weer nieuwe (nuttige) dingen gemaakt. Op deze manier wordt de bedoeling van Drieluik visueel gemaakt, namelijk dat ook mensen die zich buiten de maatschappij voelen staan weer waardevol kunnen zijn!
Activiteiten
Verder willen wij ook informatie verstrekken d.m.v. boeken, video, brochures, informatie van het landelijk bureau, deskundigheidsbevordering, uitnodigen van sprekers, ruimte voor eigen ervaringen.

Ook is er een mogelijkheid om creatief aan de gang te gaan. In een kleinschalige opzet kunnen wij daarmee een vorm van dagactiviteit aanbieden.
Met het beschikbare materiaal kunnen mensen iets maken en ook weer meenemen of aanbieden als werkstuk om te verkopen ter ondersteuning van de materiaalkosten.
Inloopochtenden
Iedere woensdagochtend is Drieluik open voor mensen die met vragen zitten of ervaringen willen uitwisselen met lotgenoten of om gewoon even op verhaal te komen.

Naast een gesprek kan men ook creatief aan de slag. Elke dinsdagochtend is er open atelier. Donderdagochtend is vooral open voor netwerkcontacten.
Maatjescafé
Behalve koffiedrinken en het maken van een praatje bestaat ook voor jongeren de mogelijkheid om te komen.
Openingstijden
Ma. op afspraak
Di. van 10:00 tot 13:00 uur
Wo. van 10:00 tot 13:00 inloopochtend
Do. van 10:00 tot 13:00 uur
Vrij. van 13:30 tot 15:00 uur
Adres
Drieluik Atelier
Grote Havensteeg 5
1621 BA
Hoorn

Tel.: 0229 - 237890
E-mail: st.drieluikatelier@gmail.com